Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 58 rozstrzygnięć przed 34 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 50,0 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

pełnomocnik procesowy

Zwycięstwo ma wiele twarzy

Najtrudniej jest doprowadzić do umorzenia postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Rzetelna obrona Twoich praw może doprowadzić również do zmniejszenia kwoty przypisu, a przeprowadzenie przed wydaniem decyzji wszystkich niezbędnych dowodów może okazać się bardzo czasochłonne. Można zwalczać zabezpieczenie lub rygor natychmiastowej wykonalności decyzji. Wszystkie te sytuacje znam z doświadczenia. Pamiętaj, że nawet jeśli działałeś nierzetelnie, to nadal masz swoje prawa. Organ podatkowy powinien zawsze respektować Twoje prawa, a ja będę Cię bronić zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki.

ikona

Artur M. Brzeziński, doradca podatkowy 00988

Artist desk

Porzucona kontrola celno-skarbowa

Obrona praw kontrolowanego powstrzymała ewentualny domiar akcyzy w wymiarze kilkudziesięciu tys. zł.

2023 więcej
Artist desk

Ograniczenie egzekucji

Dzięki złożonym zarzutom okazało się, że egzekwowano kwotę o 720'121 zł zbyt dużą.

2023 więcej
Artist desk

Zabezpieczenie zobowiązań

Dzięki metodycznemu podejściu do działań egzekucyjnych nie zabezpieczono u jednego ze wspólników kwoty 3'382'820 zł

2023 więcej
Artist desk

Zabezpieczenie zobowiązań

Dzięki metodycznemu podejściu do działań egzekucyjnych nie zabezpieczono u drugiego ze wspólników kwoty 3'382'820 zł

2023 więcej
Artist desk

Sprostowanie decyzji

Dzięki mojej ocenie sytuacji podatnik zyskał dodatkowy argument przemawiający za uchyleniem całej decyzji.

2023 więcej
Artist desk

Odpowiedzialność wspólnika

Dzięki mojej walce do samego końca jeden ze wspólników nie zapłaci za spółkę wymagalnych zobowiązań podatkowych 2'435'372 zł.

2023 więcej
Artist desk

Odpowiedzialność wspólnika

Dzięki mojej walce do samego końca drugi ze wspólników nie zapłaci za spółkę wymagalnych zobowiązań podatkowych 2'435'372 zł.

2023 więcej
Artist desk

Postępowanie podatkowe

Dzięki mojej ocenie sytuacji i nietypowo uzasadnionemu wnioskowi sprawę o 344'091 zł VAT umorzono.

2023 więcej
Artist desk

Skierowanie kontrolujących na szkolenie

W wyniku mojej pomocy pracownicy działu kontroli urzędu skarbowego zostali napomnieni i skierowani na szkolenie

2023 więcej
Artist desk

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

W wyniku odpowiedniego uzasadnienia wniosku o interpretację potwierdzono, że struktura zatrudnienia umożliwia CIT estoński.

2023 więcej
Artist desk

Postępowanie podatkowe

Dzięki mojemu działaniu organ musiał ponownie udostępnić akta sprawy Klientowi w celu określenia stanowiska w sprawie.

2023 więcej
Artist desk

Kontrola Celno-Skarbowa

Dzięki mojej ocenie wyniku kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy umorzył postępowanie w sprawie uszczuplenia VAT 237'422 zł.

2023 więcej
Artist desk

Zarzut egzekucyjny

Wskutek mojego zażalenia uznano za niepewne czy zaległości podatkowe 1'999'429 zł istnieją, i czy egzekucja na pewno jest zasadna.

2023 więcej
Artist desk

Zarzut egzekucyjny

Dzięki sporządzonym przeze mnie zarzutom urząd skarbowy sam wycofał się z nieuzasadnionej części egzekucji w kwocie 720'121 zł.

2023 więcej
Artist desk

Uchylenie postanowienia

Klient dzięki mojemu wsparciu uzyska szybciej rozstrzygnięcie niezbędne w innej sprawie podatkowej.

2023 więcej
Artist desk

Uzyskanie zwolnienia od kosztów sądowych

Uzyskałem zwolnienie od kosztów sądowych uzasadniając to niezgodnym z prawem działaniem organu podatkowego pozbawiającego pieniędzy.

2023 więcej
Artist desk

Uchylenie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT

Dzięki mojej argumentacji Izba Administracji Skarbowej wskazała, że VAT 242'402 zł winien był zostać zwrócony niemal 5 lat temu.

2023 więcej
Artist desk

Uzyskanie zwolnienia od kosztów sądowych

W wyniku nietypowej argumentacji w złożonym przeze mnie sprzeciwie sąd zwolnił klienta z wysokiego wpisu w sprawie.

2023 więcej
Artist desk

UCS odmówił wydania dokumentów

W wyniku mojego działania podatnik uzyskał dostęp do protokołu czynności kontrolnych, który ukrywano przed nim trzy miesiące.

2023 więcej
Artist desk

Niespotykanie stronniczy urząd skarbowy

W wyniku mojego odwołania urząd skarbowy nie uzyska od podatnika podatku VAT oraz dodatkowej sankcji VAT w kwocie 951'192 zł.

2022 więcej
Artist desk

Skarga do WSA

W wyniku mojej skargi WSA uchylił orzeczenie sankcji (dodatkowego zobowiązania) w podatku VAT w kwocie 1'584'571 zł.

2022 więcej
Artist desk

Obrona przed skargą kasacyjną do NSA

W wyniku mojej pomocy NSA potwierdził, iż urząd niedostatecznie uzasadnił wstrzymanie zwrotu VAT 242'402 zł.

2022 więcej