Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 62 rozstrzygnięć przed 37 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 55,2 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

pełnomocnik procesowy

Zwycięstwo ma wiele twarzy

Najtrudniej jest doprowadzić do umorzenia postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Rzetelna obrona Twoich praw może doprowadzić również do zmniejszenia kwoty przypisu, a przeprowadzenie przed wydaniem decyzji wszystkich niezbędnych dowodów może okazać się bardzo czasochłonne. Można zwalczać zabezpieczenie lub rygor natychmiastowej wykonalności decyzji. Wszystkie te sytuacje znam z doświadczenia. Pamiętaj, że nawet jeśli działałeś nierzetelnie, to nadal masz swoje prawa. Organ podatkowy powinien zawsze respektować Twoje prawa, a ja będę Cię bronić zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki.

ikona

Artur M. Brzeziński, doradca podatkowy 00988

Artist desk

Uchylenie sankcji VAT

Dzięki mojemu wsparciu spółka uniknie 1'584'571 zł sankcji VAT od rzekomych pustych faktur.

2024 więcej
Artist desk

Uchylenie decyzji ws Wólki Kosowskiej

Wykazałem, że zakup od oszusta z Wólki Kosowskiej nie oznacza bezwarunkowej utraty odliczenia VAT w kwocie 240'956 zł.

2024 więcej
Artist desk

Naruszenie tajemnicy skarbowej

Izba Administracji Skarbowej podziękowała mi za wykrycie naruszenia tajemnicy skarbowej przez pracowników urzędu.

2024 więcej
Artist desk

Zabezpieczenie zobowiązań

Po 290 dniach urząd skarbowy wycofał się z zarządzenia zabezpieczenia u wspólników spółki kwoty 2'131'028 zł.

2024 więcej
Artist desk

Kontrola podatkowa z udziałem nie-pełnomocnika

Analiza pozornie nieistotnych dokumentów doprowadziła do anulowania kontroli podatkowej z przypisem 1'214'400 zł.

2024 więcej
Artist desk

Krajowa Informacja Skarbowa zaakceptowała stanowisko

Dzięki mojemu wnioskowi podatnik miał pewność co do stosowanej korzystnej stawki ryczałtu.

2023 więcej
Artist desk

Porzucona kontrola celno-skarbowa

Obrona praw kontrolowanego powstrzymała ewentualny domiar akcyzy w wymiarze kilkudziesięciu tys. zł.

2023 więcej
Artist desk

Ograniczenie egzekucji

Dzięki złożonym zarzutom okazało się, że egzekwowano kwotę o 720'121 zł zbyt dużą.

2023 więcej
Artist desk

Zabezpieczenie zobowiązań

Dzięki metodycznemu podejściu do działań egzekucyjnych nie zabezpieczono u jednego ze wspólników kwoty 3'382'820 zł

2023 więcej
Artist desk

Zabezpieczenie zobowiązań

Dzięki metodycznemu podejściu do działań egzekucyjnych nie zabezpieczono u drugiego ze wspólników kwoty 3'382'820 zł

2023 więcej
Artist desk

Sprostowanie decyzji

Dzięki mojej ocenie sytuacji podatnik zyskał dodatkowy argument przemawiający za uchyleniem całej decyzji.

2023 więcej
Artist desk

Odpowiedzialność wspólnika

Dzięki mojej walce do samego końca jeden ze wspólników nie zapłaci za spółkę wymagalnych zobowiązań podatkowych 2'435'372 zł.

2023 więcej
Artist desk

Odpowiedzialność wspólnika

Dzięki mojej walce do samego końca drugi ze wspólników nie zapłaci za spółkę wymagalnych zobowiązań podatkowych 2'435'372 zł.

2023 więcej
Artist desk

Postępowanie podatkowe

Dzięki mojej ocenie sytuacji i nietypowo uzasadnionemu wnioskowi sprawę o 344'091 zł VAT umorzono.

2023 więcej
Artist desk

Skierowanie kontrolujących na szkolenie

W wyniku mojej pomocy pracownicy działu kontroli urzędu skarbowego zostali napomnieni i skierowani na szkolenie

2023 więcej
Artist desk

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

W wyniku odpowiedniego uzasadnienia wniosku o interpretację potwierdzono, że struktura zatrudnienia umożliwia CIT estoński.

2023 więcej
Artist desk

Postępowanie podatkowe

Dzięki mojemu działaniu organ musiał ponownie udostępnić akta sprawy Klientowi w celu określenia stanowiska w sprawie.

2023 więcej
Artist desk

Kontrola Celno-Skarbowa

Dzięki mojej ocenie wyniku kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy umorzył postępowanie w sprawie uszczuplenia VAT 237'422 zł.

2023 więcej