Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 60 rozstrzygnięć przed 36 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 53,4 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Decyzja uchylona i umorzona

To jedna z najbardziej spektakularnych spraw - kontrola przypisała ponad 10 mln zł VAT. Po przyjęciu sprawy po 39 miesiącach doprowadziłem do decyzji na ok. 144 tys. zł. Po złożeniu odwołania izba skarbowa w ciągu 55 dni uchyliła tę decyzję, umorzyła postępowanie i podkreśliła, że nie można go wszcząć ponownie.

W wyniku mojego odwołania i z powodów formalnych izba administracji skarbowej umorzyła sprawę o 144'331 zł VAT-u.

· Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
· Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy
Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy