Historie Klientów

Sprawdź, jak wyglądają rzeczywiste sprawy prowadzone przeze mnie, co się przydarzyło Klientowi, jak długo taka sprawa trwa, ile czasu poświęciłem na prowadzenie sprawy. Pamiętaj, nie każdą sprawę da się wygrać. Wygrana może też być częściowa, a rzetelne przeprowadzenie postępowania dowodowego może okazać się czasochłonne.

Kontrola celno-skarbowa

Ta sprawa mogła łatwo zakończyć się niekorzystnie, choć nie byłoby to zgodne z prawem.
W tej sprawie Klient został posądzony, że dokonał transakcji celu odliczenia podatku VAT ze spokrewnionym kontrahentem, przed śmiercą tego kontrahenta, w przy braku zapłaty VAT przez tegoż zmarłego już kontrahenta. Do sprawy przystąpiłem po wydaniu niekorzystnego wyniku kontroli celno-skarbowej. Pierwsze pisma nie przyniosły rezultatu, doszło do przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe. Zidentyfikowany przeze mnie problem polegał na przerzuceniu na podatnika odpowiedzialności za zaniechania organu podatkowego. Ostatecznie urząd celno-skarbowy umorzył postępowanie podatkowe z uwagi na brak nieprawidłowości.
1 kontrola, postępowanie
330 dni
13 godzin pracy doradcy
237422 zł uratowane

Pięć kontroli podatkowych

Ta trudna sprawa łączyła dobre intencje, niekorzystny stan faktyczny i niedociągnięcia organów.
W tej sprawie Klient poprosił mnie o pomoc po wydaniu dwóch niekorzystnych protokołów kontroli podatkowych. Ogółem w spółkach Klienta przeprowadzono pięć kontroli podatkowych z przypisami oraz pięć głównych postępowań podatkowych. W pierwszych dwóch sprawach decyzje zostały uchylone m.in. z powodu nieodbierania żadnych pism ode mnie, a prowadzone dalej postępowanie podatkowe zostało umorzone z uwagi na bezprzedmiotowość. W kolejnej sprawie wykazałem, że przypis ponad 10 mln złotych spowodowany został brakiem elementarnej wiedzy organu podatkowego na temat podatku VAT - i organ uznał to stanowisko jeszcze przed wydaniem decyzji I instancji. W tej samej sprawie, i w jeszcze jednej, wszczęte postępowania podatkowe umorzono z powodu wadliwego doręczenia postanowień o wszczęciu tych postępowań, a było już za późno, by wszcząć je ponownie. W ostatniej sprawie niezbędne było ponowne doręczenie protokołu kontroli podatkowej, Ostatecznie sprawa zakończyła się z uwagi na przedawnienie z powodu nietypowego błędu organu podatkowego w tym zakresie.
5 kontroli i postępowań
1935 dni
251 godzin pracy doradcy
11649418 zł uratowane

To moja najdłużej prowadzona kontrola.

Ta sprawa trwała ponad 8 lat na etapie przed sądem administracyjnym.
To jest jedna z tych pierwszych kontroli związanych z dużymi oszustwami VAT z połowy ubiegłej dekady. Kontrola skarbowa wg starych przepisów toczyła się od 2015 r. ponad 8 lat. Klient posądzony o niezgodne z prawem działanie poprosił mnie o pomoc już po pierwszym niekorzystnym protokole badania ksiąg, w trakcie kontroli skarbowej. Wczesne przystąpienie do sprawy pozwoliło na dość skuteczną obronę spraw Klienta. Doprowadziłem do uchylenia decyzji o zabezpieczeniu i postanowienia w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, oraz dwukrotnie doprowadziłem do uchylenia decyzji I instancji. Dopiero przy trzecim odwołaniu niekorzystna decyzja została utrzymana. Spółka jednak zakończyła działalność likwidując wcześniej posiadany majątek, a ponadto jest już za późno, by obciążyć członka zarządu obowiązkiem zapłaty podatku za spółkę. Dopiero teraz spółka może złożyć skargę do sądu administracyjnego, jeżeli w ocenie spółki byłoby to celowe.
1 kontrola, postępowanie
2948 dni
240 godzin pracy doradcy
3359865 zł ratowane

Czynności sprawdzające

Zwykle lekceważone przez podatników, a tak wiele od nich zależy.
Typowe czynności sprawdzające polegają na ocenie sytuacji, rekomendacji rozwiązania problemu, przygotowania odpowiedzi dla organu podatkowego, a czasem także obejmują przygotowanie lub weryfikację umów itp. dokumentów. Typowe czynności sprawdzające zajmują mi 2-4 godzin, w zależności od zakresu pracy. Choć czynności sprawdzające formalnie nie dotyczą uszczuplenia należności podatkowych, to jednak są najważniejszym etapem postępowania przed organem podatkowym - tym pierwszym kontaktem problemu podatkowego z organem podatkowym. Na tym etapie można zapobiec błędom i uzyskać najwięcej. Można też odpowiedzieć nierozważnie i spowodować przypis podatku w kontroli podatkowej czy postępowaniu podatkowym. Poniżej typowy przebieg czynności sprawdzających obejmujących ocenę, poradę, przygotowanie dwóch pism oraz przygotowanie nieskomplikowanej umowy.
1 czynności spr.
145 dni
3 godziny pracy doradcy
- nie dot.
Występowałem jako pełnomocnik m.in. w czynnościach sprawdzających: Urząd Skarbowy w Mławie sygn. 1413-SKA-1.40*****.2023 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu sygn. 3007-SKA-3.40*****.2023 | Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu sygn. 3008-SKA.403*****.2023 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu sygn. 3007-SKA-3.4031*****023.1 | Urząd Skarbowy w Ostrowie Wlkp. sygn. 3017-SKA-2.403*****.2023 | Urząd Skarbowy w Ostrowie Wlkp. sygn. 3017-SKA-2.403*****.2023 | Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu sygn. 3022-SKA-1.4020.12*****023.4 | Urząd Skarbowy w Jędrzejowie sygn. 2603-SKA.40*****.2022 | Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu sygn. 3008-SPA.410*****.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna sygn. 1010-SKA-3.403*****.2022 | Urząd Skarbowy w Sieradzu sygn. 1021-SKA-2.403*****.2021 | Urząd Skarbowy w Jędrzejowie sygn. 2603-SKA.40*****.2021 | Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu sygn. 3072-SAS.4030*****21.54 | Urząd Skarbowy w Mińsku Maz. sygn. 1412-SKA-2.4031*****.2021 | Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów sygn. 1438-SKA-3.4031*****.2021 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście sygn. 1449-SKA-2-4033*****.2018 | Doradzałem w wielu innych czynnościach sprawdzających.