Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 62 rozstrzygnięć przed 37 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 55,2 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Kontrola Celno-Skarbowa

Urząd Celno-Skarbowy prowadził równo 3 lata kontrolę celno-skarbową zakończoną przypisem zaległości podatkowej. Po rozpatrzeniu przez urząd moich zastrzeżeń przekształcono po pół roku kontrolę w postępowanie podatkowe - które jednak umorzono po kolejnych czterech miesiącach po realizacji przez Klienta moich rekomendacji oraz po rozpatrzeniu przez urząd kolejnych moich zarzutów.

Ocena dowodów oraz rekomendacja działania

Dzięki mojej ocenie wyniku kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy umorzył postępowanie w sprawie uszczuplenia VAT 237'422 zł.

· Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy
Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy