Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 62 rozstrzygnięć przed 37 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 55,2 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

pełnomocnik procesowy

Zwycięstwo ma wiele twarzy

Najtrudniej jest doprowadzić do umorzenia postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Rzetelna obrona Twoich praw może doprowadzić również do zmniejszenia kwoty przypisu, a przeprowadzenie przed wydaniem decyzji wszystkich niezbędnych dowodów może okazać się bardzo czasochłonne. Można zwalczać zabezpieczenie lub rygor natychmiastowej wykonalności decyzji. Wszystkie te sytuacje znam z doświadczenia. Pamiętaj, że nawet jeśli działałeś nierzetelnie, to nadal masz swoje prawa. Organ podatkowy powinien zawsze respektować Twoje prawa, a ja będę Cię bronić zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki.

ikona

Artur M. Brzeziński, doradca podatkowy 00988

... najnowsze
Artist desk

Uchylenie sankcji VAT

Dzięki mojemu wsparciu spółka uniknie 1'584'571 zł sankcji VAT od rzekomych pustych faktur.

2024 więcej
Artist desk

Uchylenie decyzji ws Wólki Kosowskiej

Wykazałem, że zakup od oszusta z Wólki Kosowskiej nie oznacza bezwarunkowej utraty odliczenia VAT w kwocie 240'956 zł.

2024 więcej
... największe kwoty
Doradca podatkowy

Organ wycofał się z przypisu kontroli

Moja ocena protokołu kontroli poskutkowała wydaniem po 38 m-cach decyzji I instancji korzystniejszej o 10'385'799 zł.

2021 więcej
Doradca podatkowy

Zabezpieczenie zobowiązań

Dzięki metodycznemu podejściu do działań egzekucyjnych nie zabezpieczono u drugiego ze wspólników kwoty 3'382'820 zł

2023 więcej
... najmniejsze kwoty
Doradca podatkowy

Zażalenie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

Dzięki mojej pomocy Izba Administracji Skarbowej już dwukrotnie podważyła czynności egzekucyjne na kwotę 778 zł.

2019 więcej
Doradca podatkowy

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

Klient uzyskał zwrot nadpłaconej kwoty 2'500 zł, którą pobrał notariusz z powodu niejasnych przepisów.

2012 więcej