Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Czy jest Ci potrzebny obrońca podatkowy?

Po co właściwie Ci pełnomocnik w kontroli, w czynnościach sprawdzających czy postępowaniu podatkowym, skoro nie masz nic na sumieniu, nie masz nic do ukrycia, a ewentualne drobiazgi nie spowodują istotnego ryzyka?
Aby uniknąć tego, co się wydaje nieprawdopodobne.

W prowadzonych przeze mnie postępowaniach spotkałem się z różnymi nieprawidłowościami:

 • nieuzasadniona odmowa przeprowadzenia dowodu,
 • ukrycie dokumentu (dowodu) przed wysłaniem akt do sądu administracyjnego, potwierdzone następnie przez sąd
 • zmiana miejsca przesłuchania świadka bez powiadomienia strony,
 • zadawanie świadkom pytań sugerujących,
 • zadawanie świadkom pytań tak długich, że po ich odczytaniu świadek nie pamięta, czego dotyczył początek pytania,
 • usiłowanie protokołowania niezgodnie z zeznaniem świadka,
 • podanie nieprawdy w protokołach czy wynikach kontroli,
 • pominięcie wszystkich wniosków dowodowych podatnika w danej sprawie, bo "nie działał ePUAP" lub "zepsuł się" program do e-podpisów,
 • przekroczenie uprawnień przy gromadzeniu dowodów,
 • przeinaczanie treści dowodów,
 • wykorzystywanie nieuwierzytelnionych niewiarygodnych kserokopii,
 • tak skuteczna „anonimizacja” dokumentu (dowodu), że nie wiadomo kogo dotyczył i kto go wystawił,
 • niedozwolone zajęcie środków na rachunku bankowych bez podstawy prawnej bo „przepisy nie zabraniają w sposób wyraźny zajęcia”,
 • nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy wiadomo, że decyzja zostanie uchylona z uwagi na stwierdzone przez ten sam urząd rażące wady postępowania,
 • nieprowadzenie w ogóle akt postępowania, nawet już po wniesieniu środka zaskarżenia,
 • niezgodne z prawem naciski w przypadku złożenia czynnego żalu,
 • przerzucanie na podatnika konsekwencji zaniechania jednego organu podatkowego przez inny organ podatkowy
 • przekazywanie podatnikowi nieprawdziwych danych kontaktowych urzędu,
 • przypisanie podatnikowi podatku – nawet wielomilionowego – wg zasady takiej, że niemożliwe, żeby podatnik w takiej sytuacji zakończył kontrolę bez przypisu,
 • prowadzenie egzekucji administracyjnej w sytuacji, gdy organ podatkowy nie jest w stanie udowodnić, za jakie okresy jaką kwotę podatnik zalega – albo nie zalega,
 • przypisanie podatku, bo w ocenie urzędu podatnik powinien był dokonać innej czynności prawnej,
 • odmowa wypłacenia należnego zwrotu VAT – nawet kilkuset tysięcy złotych – tak długo, aż dyrektor izby administracji skarbowej w wyniku ponaglenia nakazał niezwłoczną wypłatę tej zaległości z odsetkami za zwłokę,
 • unikanie wydania informacji nt. przebiegu czynności kontrolnych,
 • uznanie protokołu przesłuchania za nic nie znaczącą notatkę,
 • usiłowanie przesłuchania strony wbrew odmowie składania zeznań w charakterze strony,
 • wykorzystanie protokołu kontroli podatkowej, w której działał pełnomocnik innego podatnika zamiast kontrolowanego,
 • przesłanie podatnikowi kopii akt różniących się w treści, niż oryginalne akta postępowania podatkowego,
 • zmuszanie do odbioru upoważnienia do kontroli podatkowej w procedurze niezgodnej z prawem,
 • egzekucja wielomilionowych kwot w ramach natychmiastowej wykonalności w takich okolicznościach, żę urząd skarbowy nie wie, ile jest należne za który okres rozliczeniowy.

Są to może i przypadki skrajne, ich opis często wydaje się poważniejszy, niż rzeczywistość, ale jednak takie przypadki zdarzyły się w mojej praktyce.

Nie obawiasz się takiego scenariusza? Dlaczego mimo wszystko potrzebna jest Ci pomoc w kontroli podatkowej czy w postępowaniu podatkowym? Bo nie wiesz przecież do końca, kim są Twoi kontrahenci i jak wielki wpływ ich zaniedbania mogą mieć na Twoje postępowanie.

A dlaczego nawet podatnikowi winnemu zaniedbań przyda się profesjonalny pełnomocnik? Bo takie kontrole toczą się znacznie wolniej, zwykle trzykrotnie dłużej czeka się na wynik kontroli, gdy doradca podatkowy pilnuje poprawności procedur i rzetelności dowodów. Bo urzędnicy liczą na brak odwołania i czasem niestarannie przygotowują rozstrzygnięcia - wyniki kontroli, decyzje, rozstrzygnięcia o wykonalności czy zabezpieczeniu. Poza tym czasem już na etapie kontroli możliwe jest zmniejszenie nie tylko zobowiązania podatkowego, ale nawet zakresu potencjalnej odpowiedzialności karnej, a to też ma przecież znaczenie.

Brak reakcji na samym początku to wyższe koszty na kolejnych etapach - łatwiej i skuteczniej (= taniej) można uzyskać ten sam korzystny efekt podczas kontroli czy w postępowaniu, niż potem odwoływać się czy opłacać skargę do sądu administracyjnego.

Brak reakcji może oznaczać czasem wyższy podatek do zapłaty w tej samej sytuacji - czasem wystarczy przed złożeniem wyjaśnień dokonać prostych czynności, aby podatek do zapłaty był niższy.

Wyjaśnienia podatnika można złożyć różnymi słowami, korzystnymi lub nie - czasem jedno zdanie jest w stanie przekonać organ podatkowy, iż podatnik powinien zapłacić dodatkowy podatek. Albo odwrotnie - odpowiednio sformułowana wypowiedź pomoże podatnikowi obronić jego stanowisko jako zgodne z prawem.

Pełnomocnik jest dla podatnika tarczą – oddziela Cię od organu. Nikt nie zada Ci pytania, na które nie będziesz chciał odpowiedzieć. Nikt nie będzie do Ciebie wydzwaniać żądając wyjaśnień i ponaglając w razie opóźnienia.

Pełnomocnik pozwoli Ci też spojrzeć na własną sprawę oczami urzędnika – to, co wydaje Co się czasem zwykłą sprawą, w oczach urzędnika może wyglądać zupełnie inaczej. Taka wiedza pozwoli Ci na podjęcie właściwych decyzji w kontroli czy postępowaniu.