Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 60 rozstrzygnięć przed 36 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 53,4 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Urząd Skarbowy wycofał się z ustaleń kontroli

Po 527 dniach kontroli podatkowej, a następnie po 1371 dniach prowadzonego przez mnie postępowania podatkowego organ podatkowy w końcu umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe ze względu, jak to ujął organ podatkowy, brak jednoznacznych podstaw do kwestionowania rzetelności transakcji handlowych przeprowadzonych przez Stronę w okresie styczeń – grudzień 2015 r.

Zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej

Udzielona przeze mnie pomoc prawna zakończyła trwający ponad 5 lat spór o 479'090 zł podatku pełną wygraną podatnika.

· Urząd Skarbowy w Prudniku

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy