Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 60 rozstrzygnięć przed 36 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 53,4 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

Urząd Celno-Skarbowy (dawniej UKS) prowadząc kontrolę dot. oszustwa karuzelowego VAT nałożył na Klienta obowiązek zapłaty podatku, tak jak na innych uczestników transakcji.

Dzięki mojemu wsparciu izba skarbowa zakwestionowała wyniki kontroli celno-skarbowej obciążającej Klienta kwotą 3'007'751 zł i uchyliła decyzję.

· Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu
· Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy
Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy