Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 60 rozstrzygnięć przed 36 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 53,4 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Drugi raz uchylona decyzja UCS

Postępowanie w II instancji było interesujące, ponieważ od wszczęcia kontroli skarbowej do dnia uchylenia decyzji II instancji upłynęło 2171 dni, a już wcześniej uchylono raz decyzję urzędu celno-skarbowego. Powtórne uchylenie wskazuje, że nie był to przypadek, ale wynik rzetelnej pracy doradcy podatkowego. Za pierwszym razem uchylenie decyzji trwało 456 dni, za drugim już tylko 214 dni.

W wyniku mojego odwołania klient nie zapłaci podatku VAT 2'925'158 zł z tytułu rzekomego udziału w oszustwie VAT.

· Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
· Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy
Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy