Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 60 rozstrzygnięć przed 36 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 53,4 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

UKS zakończył kontrolę u podatnika z niekorzystnym wynikiem. W związku z tym Dyrektor UKS wydał decyzję o zabezpieczeniu na kwotę 2,2 mln zł zanim sama decyzja została wydana (w trakcie postępowania podatkowego).

Po uwzględnieniu mojego odwołania czynności egzekucyjne w ramach zabezpieczenia na kwotę 2'212'123 zł zostały uchylone i już ich nie podjęto.

· Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu
· Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy
Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy