Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 60 rozstrzygnięć przed 36 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 53,4 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Zażalenie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

Podatnik wniósł odwołanie od niekorzystnej decyzji do Izby Administracji Skarbowej. Urząd Skarbowy dopiero po kwartale wydał postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej i skierował ją do egzekucji przed rozpatrzeniem odwołania przez Izbę.

W wyniku udzielonej przeze mnie pomocy rygor natychmiastowej wykonalności został uchylony, a egzekucja na kwotę 2'963'430 zł została wstrzymana.

· Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu
· Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy