Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 62 rozstrzygnięć przed 37 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 55,2 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Kontrola podatkowa z udziałem nie-pełnomocnika

Protokół kontroli wskazał, że podatnik ma obowiązek zapłaty podatku VAT z rzekomo pustej faktury zgodnie z art.108 ustawy o podatku od towarów i usług.

Do sprawy przystąpiłem na etapie postępowania podatkowego, po zakończonej kontroli podatkowej. Analiza dokumentacji wykazała, że pełnomocnik klienta na etapie kontroli podatkowej przedstawił wadliwe pełnomocnictwo, a urząd tego nie zauważył. Wnosiłem o doręczenie protokołu kontroli, która wg mnie się nie zakończyła - izba administracji skarbowej uznała zaś, że kontrola nawet nie została wszczęta. To oznacza też, że przypis kontrolny nigdy nie powstał.

Analiza pozornie nieistotnych dokumentów doprowadziła do anulowania kontroli podatkowej z przypisem 1'214'400 zł.

· Urząd Skarbowy w Sosnowcu
· Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy
Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy