Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 66 rozstrzygnięć przed 38 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 56,5 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Uzyskanie zwolnienia od kosztów sądowych

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy po analizie ponad stu stron dokumentacji potwierdzającej sytuację finansową spółki i wspólników odmówił zwolnienia z kosztów sądowych w zakresie wpisu. Podstawą sprzeciwu było wadliwe ustalenie stanu faktycznego, ale też i nielegalne pozbawienie podatnika przez organ podatkowy pieniędzy.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Uzyskałem zwolnienie od kosztów sądowych uzasadniając to niezgodnym z prawem działaniem organu podatkowego pozbawiającego pieniędzy.

· Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy
Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy