Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 64 rozstrzygnięć przed 38 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 55,4 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Uchylenie postanowienia

Urząd Skarbowy wydał nieprawidłowe postanowienie w sprawie Klienta, w związku z czym złożyłem stosowne zażalenie. Urząd Skarbowy uznał zażalenie za zasadne i uchylił postanowienie, nawet bez odsyłania sprawy do Izby Administracji Skarbowej. To rzadkie zdarzenie - urzędy nie tylko rzadko pozytywnie rozpatrują uwagi do swoich własnych rozstrzygnięć, ale też rzadko są w stanie krytycznie spojrzeć na własne rozstrzygnięcie nawet odsyłając sprawę do załatwienia organowi II instancji. Wszystko to bardzo dobrze świadczy o urzędzie skarbowym - taki urząd skarbowy nawet odmawiając uznania odwołania zapewne przeprowadzi rzetelną analizę.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Klient dzięki mojemu wsparciu uzyska szybciej rozstrzygnięcie niezbędne w innej sprawie podatkowej.

· Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy