Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 62 rozstrzygnięć przed 37 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 55,2 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Porzucona kontrola celno-skarbowa

U podatnika wykryto rzekomą produkcję wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy.

W tej sprawie skala naruszeń prawa w trakcie kontroli była niespotykana. Nawet certyfikowane badania okazały się niecertyfikowane. Mimo ustaleń niekorzystnych dla podatnika urząd celno-skarbowy nie wszczął postępowania w ustawowym terminie.

Obrona praw kontrolowanego powstrzymała ewentualny domiar akcyzy w wymiarze kilkudziesięciu tys. zł.

· Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy
Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy
Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy