Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 60 rozstrzygnięć przed 36 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 53,4 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Upoważniony okazał się nieupoważniony

Protokół kontroli podatkowej został doręczony Klientowi z początkiem 2019 r. Złożyłem zastrzeżenia. Wkrótce doręczono postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego - niestety w sposób powodujący bezskuteczność doręczenia. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej potwierdził wadę takiego wszczęcia postępowania w innej sprawie w tym samym urzędzie skarbowym, toteż na mój wniosek zakończono to postępowanie, a z uwagi na upływ czasu protokół kontroli nie może już stanowić podstawy do wszczęcia kolejnego postępowania.

Dzięki egzekwowaniu przepisów Ordynacji podatkowej Klient nie zapłaci podatku VAT zgodnie z art.108 ustawy o VAT w kwocie 130'658 zł.

· Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy
Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy