Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 60 rozstrzygnięć przed 36 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 53,4 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Transakcje nierzetelne jednak rzetelne

W tej sprawie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu wskazał - wbrew stanowisku organu I instancji - że co najmniej część transakcji była rzetelna. Nie odniósł się jednak do takich pomysłów organu I instancji, jak np. ocena zeznań świadka, który to świadek zdaniem organu wskazując osobę trzecią pomylił się, bo przecież z pewnością chciał wskazać stronę postępowania.

Dzięki mojemu odwołaniu Dyrektor IAS w Opolu uchylił decyzję zwiększającą podatnikowi VAT do zapłaty o kwotę 479'090 zł.

· Urząd Skarbowy w Prudniku
· Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy
Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy