Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 62 rozstrzygnięć przed 37 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 55,2 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Zabezpieczenie zobowiązań

Wobec wspólników zarządzono zabezpieczenie w trybie postępowania egzekucyjnego.

Złożyłem dwa środki zaskarżenia, które organ egzekucyjny rozpatrzył odmownie. Oba niekorzystne rozstrzygnięcia uchylono - jedno z powodu wydania przed rozstrzygnięciem w II instancji w sprawie drugiego, a drugi m.in. z powodu niewezwania pełnomocnika do uzupełnienia braków formalnych.

Dzięki metodycznemu podejściu do działań egzekucyjnych nie zabezpieczono u jednego ze wspólników kwoty 3'382'820 zł

· Urząd Skarbowy w Ostrowie Wlkp.
· Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy
Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy