Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 58 rozstrzygnięć przed 34 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 50,0 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Zarzut egzekucyjny

Złożyłem zażalenie na postanowienie częściowo oddalające zarzuty egzekucyjne, w wyniku czego Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uznał, że nie jest pewne, czy zaległości faktycznie istnieją i czy za te konkretne okresy rozlcizeniowe, a do tego wskazano, że urząd skarbowy niestarannie sporządził postanowienie.

Zażalenie na postanowienie w sprawie częściowego oddalenia zarzutów

Wskutek mojego zażalenia uznano za niepewne czy zaległości podatkowe 1'999'429 zł istnieją, i czy egzekucja na pewno jest zasadna.

· Urząd Skarbowy w Ostrowie Wlkp.
· Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy
Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy