Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 64 rozstrzygnięć przed 38 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 55,4 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Zarzut egzekucyjny

Urząd Skarbowy egzekwując decyzję na wielomilionową kwotę najwyraźniej nie sprawdził, które z kwot zostały zapłacone, a które nie. Dopiero na etapie egzekucji po złożonym zarzucie urząd w ramach samokontroli uznał, że faktycznie część tytułów wykonawczych była nieuzasadniona. To kończy egzekucję w tym zakresie ostatecznie.

Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym

Dzięki sporządzonym przeze mnie zarzutom urząd skarbowy sam wycofał się z nieuzasadnionej części egzekucji w kwocie 720'121 zł.

· Urząd Skarbowy w Ostrowie Wlkp.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy
Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy