Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 62 rozstrzygnięć przed 37 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 55,2 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Zabezpieczenie zobowiązań

Wobec wspólników zarządzono zabezpieczenie w trybie postępowania egzekucyjnego.

Trwające niemal 9 miesięcy postępowanie zabezpieczające spełzło na niczym, organ egzekucyjny nie zdołał doprowadzić do realizacji czynności egzekucyjnych z uwagi na skuteczne wnoszenie środków zaskarżenia. Ostatecznie organ wycofał się w ogóle z zarządzenia zabezpieczenia.

Po 290 dniach urząd skarbowy wycofał się z zarządzenia zabezpieczenia u wspólników spółki kwoty 2'131'028 zł.

· Urząd Skarbowy w Ostrowie Wlkp.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy
Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy