Wygrałem

Nie każdą sprawę da się wygrać, ale... jak dotąd doprowadziłem do uchylenia 58 rozstrzygnięć przed 34 organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na łączną kwotę ok. 50,0 mln zł. W mojej pracy liczy się każda uratowana złotówka.

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy

Skierowanie kontrolujących na szkolenie

Czasem naruszenia prawa po stronie organu są zbyt oczywiste, by je pominąć. Działania dyscyplinujące podejmowane przez pełnomocnika pozwalają nakłonić pracowików działu kontroli podatkowej do staranniejszego działania.

W wyniku mojej pomocy pracownicy działu kontroli urzędu skarbowego zostali napomnieni i skierowani na szkolenie

· Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
· Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy
Artur M. Brzeziński obrońca podatkowy